انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Azemati


تاریخ عضویت
۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در راه اندازی افزونه Jetpack آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مشکل در آدرس کتگوری و سابکتگوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. حذف برگه ها از جستجو آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مطالب مرتبط (به همراه زمینه های دلخواه) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. استفاده از زبان و پیغام های فارسی در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. آرشیو ماهانه یک کتگوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. تعیین کتگوری در صفحه تکی یک نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. نمایش ساب کتگوری های یک کتگوری خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. تگ شرطی ساده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. لود نشدن عکس و CSS و ... پلاگین ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. گذاشتن یک بنر در تمام صفحات!؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. مشکل با استفاده همزمان پیوند یکتا و افزونه صفحه بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. چاپ کردن ID یک کتگوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. حذف کلمه category از آدرس ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. ایجاد یک فایل یا صفحه برای نمایش آخرین مطالب یا ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. نمایش آخرین مطالب دسته بندی خاص در یک صفحه پی اچ پی خارج آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 17. دو وبلاگی؟ نمایش عناوین آخرین پستهای یک وبلاگ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در راه اندازی افزونه Jetpack آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل با استفاده همزمان پیوند یکتا و افزونه صفحه بندی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. مشکل در آدرس کتگوری و سابکتگوری آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. حذف برگه ها از جستجو آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مطالب مرتبط (به همراه زمینه های دلخواه) آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 6. استفاده از زبان و پیغام های فارسی در قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. آرشیو ماهانه یک کتگوری آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. تعیین کتگوری در صفحه تکی یک نوشته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. نمایش ساب کتگوری های یک کتگوری خاص آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. تگ شرطی ساده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. لود نشدن عکس و CSS و ... پلاگین ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. گذاشتن یک بنر در تمام صفحات!؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. چاپ کردن ID یک کتگوری آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. حذف کلمه category از آدرس ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 15. ایجاد یک فایل یا صفحه برای نمایش آخرین مطالب یا ... آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. دو وبلاگی؟ نمایش عناوین آخرین پستهای یک وبلاگ؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.