انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Samira


تاریخ عضویت
۲۷ تیر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ساخت زیر منو آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. چگونه میتونم اینجا منو ایجاد کنم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ادامه مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ویرایش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در دانلود appsrver 2.5.9 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. نصب وردپرس روی لوکال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. باز نشدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. اضافه شدن نوشته ها در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. گالری عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ساخت زیر منو آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. ادامه مطالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ویرایش قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. مشکل در دانلود appsrver 2.5.9 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. نصب وردپرس روی لوکال هاست آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. باز نشدن سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. اضافه شدن نوشته ها در صفحه اصلی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. گالری عکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.