انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bazikadeh


تاریخ عضویت
۱ مرداد ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. بهم خوردن چینش پیشخوان؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. تغییر یک پست از یک دسته به دسته دیگر در زمان خاص؟----- آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. چند سوال در مورد قالب Game Speed ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. (((بیشترین پست ها بازدید ))) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. قالب فروشگاهی + سبد خرید ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. دانلود رایگان پوسته ی فروشگاهی زیبا kelontong آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. اطلاع از پست بعدی و شمارش معکوس؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل در قالب p30vel ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. قالب جدید و خوب؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. قالب وسط نیست چه کار کنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. قالب سایت به سمت چپ یا راست رفته؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. ارور دیتا در سایت الکسا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. نیومدن صفحه مدیریت و آمدن صفحه سفید>>>>؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. آمدن صفحه سفید هنگام رفتن به نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. موضوع جامع بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو (SEO) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 17. گزینه دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 18. نشان ندادن پنجره ورود به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. چند سوال در مورد قالب Game Speed ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. نیومدن صفحه مدیریت و آمدن صفحه سفید>>>>؟؟؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. تغییر یک پست از یک دسته به دسته دیگر در زمان خاص؟----- آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. بهم خوردن چینش پیشخوان؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. (((بیشترین پست ها بازدید ))) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. قالب فروشگاهی + سبد خرید ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. اطلاع از پست بعدی و شمارش معکوس؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. مشکل در قالب p30vel ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. قالب جدید و خوب؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. قالب وسط نیست چه کار کنم آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. قالب سایت به سمت چپ یا راست رفته؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. ارور دیتا در سایت الکسا آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. نشان ندادن پنجره ورود به وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.