انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hefazat


تاریخ عضویت
۱۱ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. سایتم از بین رفت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. گزینه ی زمينه هاي دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. نمایش عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. افزونه content-slide آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. بخش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. نمایش فیلم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. مطالب سایت فقط در دسته ها نشون داده بشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. به هم ریختن آدرس ادامه مطلب و نظردهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. به هم ریختن آدرس های سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. تغییر فونت عنوان مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. ساخت انجمن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. خطا درقالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. ساخت صفحه تماس باما و فرم ورود وثبت نام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نمایش فیلم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. ساخت انجمن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. سایتم از بین رفت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. گزینه ی زمينه هاي دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. نمایش عکس ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. بخش نظرات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. افزونه content-slide آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مطالب سایت فقط در دسته ها نشون داده بشه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. به هم ریختن آدرس ادامه مطلب و نظردهی آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 11. به هم ریختن آدرس های سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. مشکل بزرگ آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 13. تغییر فونت عنوان مطالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. خطا درقالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. ساخت صفحه تماس باما و فرم ورود وثبت نام آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.