انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

proud212


تاریخ عضویت
۱۵ مرداد ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ارور قالب در هنگام فعال کردن آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. فهرست دلخواه به جای برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. افزونه ای برای زوم عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نمایش صفحه به این شکل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. عدم دسترسی کاربران به داشبورد در افزونه theme-my-login آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. صفحه ای در فایل ایندوس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. شماره معکوس و امتیاز دهی به کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. نمایش هر دسته در کنار هر پست با عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. class دادان به یک کد آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. گذاشن دسته در کنار هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. ست کردن wp با mybb و عضویت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. bbpress (خواهش می کنم آقای گناهکار این پست رو قفل نکنید) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. مشکل با فرم تماس با ما آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. مشکل در ساخت گالری فلش آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. روش استفاده از افرونه cformsII و آوردن آن در یک صفحه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. ویرایش کد های پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 18. چگونگی استفاده اسلاید شو پوسته Gamecraft آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. تغییر منو و تغییر لوگو آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ارور قالب در هنگام فعال کردن آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 2. روش استفاده از افرونه cformsII و آوردن آن در یک صفحه جدید آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. فهرست دلخواه به جای برگه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. افزونه ای برای زوم عکس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. نمایش صفحه به این شکل آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. عدم دسترسی کاربران به داشبورد در افزونه theme-my-login آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. صفحه ای در فایل ایندوس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. شماره معکوس و امتیاز دهی به کاربر آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل بزرگ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. نمایش هر دسته در کنار هر پست با عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. class دادان به یک کد آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. گذاشن دسته در کنار هر پست آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. ست کردن wp با mybb و عضویت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. مشکل در ساخت گالری فلش آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. چگونگی استفاده اسلاید شو پوسته Gamecraft آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 16. تغییر منو و تغییر لوگو آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.