انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Majid2x


تاریخ عضویت
۴ اسفند ۱۳۸۷ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش jwplayer با استفاده از Custom fields آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. reload مداوم سایت از زمان بروز رسانی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. هر کاربر صفحه ای خاص داشته باشد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. فرم سازی با قابلیت مشخص کردن کاربر ارسال کننده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. مشکل در عضویت کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. ترتیب نمایش دسته بندی ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. نمایش لیست صفحات هر دسته در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. اگر مقدار فیلد برابر باشد نمایش داده شود ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. تعیین تعداد کاراکترهای مجاز برای عنوان مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. استفاده همزمان از دو ستون کناری دینامیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. لینک دادن به ویدئو ها در GreyBox آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. نیازمند افزونه فیلدهای بیشتر با نمایش در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نمایش jwplayer با استفاده از Custom fields آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. استفاده همزمان از دو ستون کناری دینامیک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. reload مداوم سایت از زمان بروز رسانی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. هر کاربر صفحه ای خاص داشته باشد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. فرم سازی با قابلیت مشخص کردن کاربر ارسال کننده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. نمایش لیست صفحات هر دسته در صفحه اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. اگر مقدار فیلد برابر باشد نمایش داده شود ! آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 8. تعیین تعداد کاراکترهای مجاز برای عنوان مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. لینک دادن به ویدئو ها در GreyBox آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. نیازمند افزونه فیلدهای بیشتر با نمایش در صفحه اصلی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.