انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mehrdad1


تاریخ عضویت
۱۹ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ادامه مطلب در متن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. چجوری بخش نظرات را بیارم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. بخش نظرات قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. WP-SEO and All in one seo آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. نمایش تاریخ ارسال پست در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل تکراری فاصله ی بین خطوط (لطفا راهنمایی) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تنظیم فاصله بین نوشته ( یک سطر نوشته و یک خط افقی زیر سطر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. حذف firstcol از کد سایدبار قالب من در استایل .CSS آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. تغییرات در عرض سایدبار و پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل با نویسنده ادیتور و کمک برای تغییر برخی دسترسی ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. تنظیم فاصله بین نوشته ( یک سطر نوشته و یک خط افقی زیر سطر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. ادامه مطلب در متن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. چجوری بخش نظرات را بیارم ؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. بخش نظرات قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. WP-SEO and All in one seo آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. نمایش تاریخ ارسال پست در صفحه اول آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل تکراری فاصله ی بین خطوط (لطفا راهنمایی) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. حذف firstcol از کد سایدبار قالب من در استایل .CSS آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. تغییرات در عرض سایدبار و پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. مشکل با نویسنده ادیتور و کمک برای تغییر برخی دسترسی ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.