انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saeedalipour20


تاریخ عضویت
۲۸ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ID صفحه ی اصلی؟ (لطفا کمک کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. منوی خانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 3. مشکل در پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. استفاده از افزونه scf2-contact-form آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. استفاده از اسلاید (کمک کنین لطفا) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. استفاده از اسلاید (کمک کنین لطفا) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشکل در تصاویر کمک :( آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. منوی خانه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.
 2. ID صفحه ی اصلی؟ (لطفا کمک کنید) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل در پیوند یکتا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. استفاده از افزونه scf2-contact-form آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. استفاده از اسلاید (کمک کنین لطفا) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. استفاده از اسلاید (کمک کنین لطفا) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. مشکل در تصاویر کمک :( آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.