انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

soheil_M


تاریخ عضویت
۲۸ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. زیر مجموعه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ترتیب نمایش پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. در خواست كد تالار و انجمن براي وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. گذاشتن صحفه ی قبل و بعد در پایین فروم در صحفه ی اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. تغییراتی در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. نیوک بهتره یا وردپرس ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. زیر مجموعه سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. ترتیب نمایش پست ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. در خواست كد تالار و انجمن براي وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. نیوک بهتره یا وردپرس ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. تغییراتی در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. گذاشتن صحفه ی قبل و بعد در پایین فروم در صحفه ی اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.