انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bahman22


تاریخ عضویت
۱ شهریور ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. حذف آرشیو زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 2. مشكل در ورود به مديريت سايت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشكل در نصب اسكريپت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. مشكل در ورود به مديريت سايت وخودسايت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. مشكل در ورود به مديريت سايت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. پاك شدن فايلhtaccess ونميتوانو وارد پنلم بشم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. مشكل نوشتن اسم سايت روي عكسهاي موجود درهاست خودم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. ويرايش نشدن قالب كمك كنيد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. كار نكردن امارگيرWordPress.com Stats آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. ادامه مطالب صفحه سفيد خالي مياد چيكار كنم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. درخواست دو افزونه1-کاربران سایت 2-نویسنده سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. سرعت خیلی کند ورد پرس را چگونه افزایش بدهیم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. درخواست افزونهCommission Automator آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. مرتب سازی موضوعات به طور دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 15. تعداد نمایش هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. ویرایش قالب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 17. نوشته های مرتبط در ادامه مطالب زیر مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 18. افزایش سرعت صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. درخواست ماژول برای قاب دور عکسهای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. حذف قاب خاکستری دور عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 21. مشكل هنگام جستجوي يك افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشكل در ورود به مديريت سايت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. كار نكردن امارگيرWordPress.com Stats آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشكل در نصب اسكريپت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. مشكل در ورود به مديريت سايت وخودسايت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. مشكل در ورود به مديريت سايت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. پاك شدن فايلhtaccess ونميتوانو وارد پنلم بشم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. مشكل نوشتن اسم سايت روي عكسهاي موجود درهاست خودم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. ويرايش نشدن قالب كمك كنيد آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. ادامه مطالب صفحه سفيد خالي مياد چيكار كنم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. درخواست دو افزونه1-کاربران سایت 2-نویسنده سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. سرعت خیلی کند ورد پرس را چگونه افزایش بدهیم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. درخواست افزونهCommission Automator آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 13. مرتب سازی موضوعات به طور دلخواه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 14. تعداد نمایش هر پست آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. ویرایش قالب وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. نوشته های مرتبط در ادامه مطالب زیر مطلب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 17. افزایش سرعت صفحه مدیریت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 18. درخواست ماژول برای قاب دور عکسهای سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.