انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

DemonVictor


تاریخ عضویت
۲۳ مهر ۱۳۹۲ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. جایگذاری لینک ها بدون اینکه دونه دونه کپی پیست کردش آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. search & replace آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. search & replace آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. آخ آخ.این چرا اینطوری شده. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ایجاد فهرست و منوی جدید در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. ایجاد فهرست و منوی جدید در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه فروشگاه ساز برای سایت شما آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. یک سوال در مورد ارتقاء نسخه وردپرس به 3.6.1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. تبهای بالای سایت. چطور فعال سازی کنم تب جدید رو؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. مشکل در بازیابی دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. قالب این سایتو کی داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. عوض شدن فونت ها در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. عدم ورود به وبسایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. عدم نمایش پیوند ها در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. ایجاد قسمت نظرات در ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. تنظیمات/آدرس ورد پرس/آدرس سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. یک هاست با چند دامنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. انتقال مطالب از سایتی به سایت دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. ادامه مطلب (خیلی سخت ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. جایگذاری لینک ها بدون اینکه دونه دونه کپی پیست کردش آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. search & replace آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. search & replace آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. آخ آخ.این چرا اینطوری شده. آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ایجاد فهرست و منوی جدید در سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. افزونه فروشگاه ساز برای سایت شما آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. ایجاد فهرست و منوی جدید در سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.