انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

salim099


تاریخ عضویت
۹ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ننوشتن نظرارسال شد بعد از دادن نظر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. افزونه تبديل كامنت بهpopup آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست افزونه آپلودودانلود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. كدى براى نمايش نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. اشکال دردرپنجره popup نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. هم مشخص كردن تعدادنوشته ها وهم انتخاب ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. آیکن وسطچین ویرایشگرم نیست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. يك مشكل عجيب درپوسته سايتم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. قسمت ابزارک Sidebar Right ابزارها پاک شده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. یک مشکل عجیب درپوسته سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. جابجایی ستون سمت چپ قالب به راست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. گذاشن محتوای فایل اندیکس در انجمن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. فعال کردن گزینه نظردهید درصفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. اشکال درنقشه سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. ساختن آرشیوسایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ننوشتن نظرارسال شد بعد از دادن نظر آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. افزونه تبديل كامنت بهpopup آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. درخواست افزونه آپلودودانلود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. كدى براى نمايش نظرات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. اشکال دردرپنجره popup نظرات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. هم مشخص كردن تعدادنوشته ها وهم انتخاب ادامه مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. آیکن وسطچین ویرایشگرم نیست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. يك مشكل عجيب درپوسته سايتم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. قسمت ابزارک Sidebar Right ابزارها پاک شده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. جابجایی ستون سمت چپ قالب به راست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. یک مشکل عجیب درپوسته سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 12. گذاشن محتوای فایل اندیکس در انجمن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. فعال کردن گزینه نظردهید درصفحه اصلی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. اشکال درنقشه سایتم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. ساختن آرشیوسایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.