انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mina_m21


تاریخ عضویت
۱۱ شهریور ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ساخت زمینه دلخواه با شرایط مذکور آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. مشکل بزرگ کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. ساخت زمینه دلخواه با شرایط مذکور آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. مشکل بزرگ کمک کنید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.