انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Arash.Goodarzi


تاریخ عضویت
۱۳ شهریور ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونگی قرار دادن تصویر به وسیله زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. گالری ویدیو آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. آخرین مطالب همراه با تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. لود کردن CSS خاص در مرورگر خاص آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. نمایش یک دسته خاص در سایدبار جدا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. درخواست براي عدم نمايش بعضي از دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. سوالی در مورد نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. مشکل بعد از آپدیت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل بعد از انتقال به cpanel آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. چگونگی قرار دادن تصویر به وسیله زمینه های دلخواه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. گالری ویدیو آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. آخرین مطالب همراه با تصویر شاخص آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. لود کردن CSS خاص در مرورگر خاص آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. نمایش یک دسته خاص در سایدبار جدا آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. سوالی در مورد نقشه سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل بعد از آپدیت وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل بعد از انتقال به cpanel آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.