انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

p30graph


تاریخ عضویت
۶ فروردین ۱۳۸۸ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
o30graph

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نحوه آپدیت به 2.9 آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 2. عکس خودکار در کنار مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. سوال:مطالب تصادفی و پر پربازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. وردپرس مولتی یوزر - Wordpress MU آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. دوستونه کردن آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. تغییر ادیتور آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. چطور عکس در کنار بزارم مثل این سایت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. پلاگین ارسال مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. چگونه سایت های تفریحی راه بندازیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 10. سایت نود شاپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 11. نحوه فارسی سازی سیستم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. نصب فارسی ساز آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. نصب شدن آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 14. سيستم درختي bia2arak آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 15. ست كردن نام كاربري با فروم آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. گالري عكس فارسي؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 17. مسير كاربر در سايت رو چطور نشون بديم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 18. چطوري اين كار رو انجام بدم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 19. درخواست هاي من؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 20. حد لقل اينا رو جواب بدين آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 21. فروشگاه ساز آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 22. چطور سايتي مثل ورد پرس داشته بشم؟؟؟؟ مهم آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 23. چطوز ميشه يه سايت اينطوري راه اندازي كرد آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. دوستونه کردن آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. نصب فارسی ساز آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. گالري عكس فارسي؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. نحوه آپدیت به 2.9 آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. عکس خودکار در کنار مطالب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. سوال:مطالب تصادفی و پر پربازدید آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. تغییر ادیتور آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. چطور عکس در کنار بزارم مثل این سایت؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 9. پلاگین ارسال مطلب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 10. چگونه سایت های تفریحی راه بندازیم؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 11. سایت نود شاپ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 12. نحوه فارسی سازی سیستم؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 13. نصب شدن آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 14. سيستم درختي bia2arak آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 15. چطوري اين كار رو انجام بدم؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 16. ست كردن نام كاربري با فروم آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 17. مسير كاربر در سايت رو چطور نشون بديم؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 18. درخواست هاي من؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 19. حد لقل اينا رو جواب بدين آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 20. فروشگاه ساز آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 21. چطور سايتي مثل ورد پرس داشته بشم؟؟؟؟ مهم آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 22. چطوز ميشه يه سايت اينطوري راه اندازي كرد آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.