انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

it4me


تاریخ عضویت
۱ مهر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
محصل
علایق
کامپیوتر و برنامه نویسی وب و برنامه نویسی

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. کد این بخش آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. منتشر نشدن مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. بند انگشتی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. بند انگشتی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. منتشر نشدن مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.