انجمن


بند انگشتی  (۴ نوشته)

 • it4me

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۸:۵۲

  من هر کاری کردم نتونستم بند انگشتی رو تو سایتم درست کنم من تمام مطالب انجمن رو نگاه کردم ولی باز هم نتونستم ایندکس و فانکشنز قالبم رو میزارم ببینید کسی می تونه برام درستش کنه؟؟

  ایندک قالب

  <?php get_header(); ?>

  <?php include (TEMPLATEPATH . "/menux.php"); ?>

  <!--start line center-->

  <div class="all-center-graphicco">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/mark.php");?>
  <div class="center">
  <!--posts-->

  <?php if (have_posts()) : ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

  <div class="title-center">
  <div class="graphicco-ID-post"><?php comments_popup_link(__(' بدون ديدگاه','kubrick'), __('يک ديدگاه','kubrick'), __('% ديدگاه','kubrick')); ?></div>
  <b><?php the_title(); ?></b>
  </div>
  <div class="main-center">
  موضوع: <?php the_category(__(', ','kubrick')) ?>
  </br>
  <?php the_post_thumbnail(); ?>
  <?php the_content_rss('', TRUE, '', 60); ?>
  </div>

  <div class="com">
  نویسنده:<?php the_author_posts_link(); ?>    
  ارسال : <?php the_time(__('j F, Y','kubrick')) ?>    
  بازدید : <?php echo cystats_getPostVisitsByID($id,$showmode=TRUE); ?>

  <div class="em">
  " rel="bookmark">ادامه مطلب

  </div></div>

  <?php endwhile; ?>

  <?php else: ?>
  <div class="title-single">
  <b>يافت نشد</b>
  </div>
  <div class="main-center">با خطا روبه رو شدیم , میتوانید برای حل مشکل از جستجوگر بالا استفاده کنید</div>
  <div class="com">بازگشت به صفحه اصلی</div>

  <?php endif; ?>

  <!--posts-->

  <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>

  </div>
  </div></div>

  <!--end main cods-->

  <?php get_footer(); ?>

  اینم فانکشنز

  <?php
  if ( function_exists('register_sidebar') )
  register_sidebar(array('name'=>'wp_mylinks'));
  ?>
  <?php add_theme_support('post-thumbnails'); ?>
  <?php
  function publish_later_on_feed($where) {
  global $wpdb;

  if ( is_feed() ) {
  // timestamp in WP-format
  $now = gmdate('Y-m-d H:i:s');

  // value for wait; + device
  $wait = '5'; // integer

  // http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html#function_timestampdiff
  $device = 'MINUTE'; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR

  // add SQL-sytax to default $where
  $where .= " AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, '$now') > $wait ";
  }
  return $where;
  }

  add_filter('posts_where', 'publish_later_on_feed');
  ?>

  <?php date_default_timezone_set('Asia/Tehran'); ?>

  <?php
  function my_function_admin_bar(){
  return false;
  }
  add_filter( 'show_admin_bar' , 'my_function_admin_bar');
  ?>

  تو رو خدا کمکم کنید 2 هفتس درگیر همین کارم. هرکاری بگید کردم

 • محسن

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۳۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۴

  این کد را بزار:

  <?php
  //Get images attached to the post
  $args = array(
  'post_type' => 'attachment',
  'post_mime_type' => 'image',
  'numberposts' => -1,
  'order' => 'ASC',
  'post_status' => null,
  'post_parent' => $post->ID
  );
  $attachments = get_posts($args);
  $img = get_template_directory_uri().'/img/sphoto.gif' ;
  if ($attachments) {
  foreach ($attachments as $attachment) {
  $img = wp_get_attachment_thumb_url( $attachment->ID );
  break; }
  //Display image
  } ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>"><img src="<?php echo $img; ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>" height="80" width="80" /></a>

  بجای /img/sphoto.gif هم تصویر پیش فرض را بزار مثلا : بدون تصویر
  اینم کد فانکشن:

  if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  	function limit_words($string, $word_limit) {
  	$words = explode(' ', $string);
  	return implode(' ', array_slice($words, 0, $word_limit));
   }
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  it4me
 • it4me

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۰

  آقا یک دنیا ممنونم ازت

 • محسن

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۳۲
  تشکر شده: ۱۳۸ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۲۲:۰۲

  خواهش می کنم قابلی نداشت
  لطفا وضعیت موضوع را به "حل شده" تغییر بده

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.