انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kamrani68


تاریخ عضویت
۱۰ مهر ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخاست افزونه بلوک ساز با پرداخت هزینه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل در راه اندازی افزونه SPD Shortcode Slider آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در نمایش تاریخ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در راه اندازی افزونه SPD Shortcode Slider آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.