انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

parsihaa


تاریخ عضویت
۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ثابت کردن گزینه های قسمت زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. اضافه کردن باکس اطلاعات به قسمت افزودن نوشته وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. نحوه ی کارکرد css3pie در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ثابت کردن گزینه های قسمت زمینه های دلخواه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. اضافه کردن باکس اطلاعات به قسمت افزودن نوشته وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. نحوه ی کارکرد css3pie در وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.