انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Segments


تاریخ عضویت
۲۵ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فونت اختصاصی پوسته itblog آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. مشکل با ادیتور وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. فعال کردن افزونه برای ویرایشگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در برگه این پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در برگه این پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزونه تغییر در صفحه ورود یا نام نویسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. راست چین register-plus-redux آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دیده نشدن لینک عکسها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. صفحه تماس با من آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. انتخاب مشخصات یک هاست مناسب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. فونت اختصاصی پوسته itblog آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل با ادیتور وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. فعال کردن افزونه برای ویرایشگر آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در برگه این پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در برگه این پوسته آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. افزونه تغییر در صفحه ورود یا نام نویسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. راست چین register-plus-redux آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. دیده نشدن لینک عکسها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.