انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Segments


تاریخ عضویت
۲۵ مهر ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فونت اختصاصی پوسته itblog آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. مشکل با ادیتور وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. فعال کردن افزونه برای ویرایشگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در برگه این پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در برگه این پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزونه تغییر در صفحه ورود یا نام نویسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. راست چین register-plus-redux آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دیده نشدن لینک عکسها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. صفحه تماس با من آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. انتخاب مشخصات یک هاست مناسب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. فونت اختصاصی پوسته itblog آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل با ادیتور وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. فعال کردن افزونه برای ویرایشگر آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در برگه این پوسته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. مشکل در برگه این پوسته آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 6. افزونه تغییر در صفحه ورود یا نام نویسی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. راست چین register-plus-redux آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 8. دیده نشدن لینک عکسها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.