انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wp-php


تاریخ عضویت
۲۵ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. لیست کامل امکانات وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. آیا درسته که از ورد پرس در کارهای تجاری استفاده کنیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. آیا باگهای شناخته شده ای توی وردپرس وجود داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. یادگیری برنامه نویسی و طراحی قالب ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. لیست کامل امکانات وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. آیا درسته که از ورد پرس در کارهای تجاری استفاده کنیم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. یادگیری برنامه نویسی و طراحی قالب ورد پرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. آیا باگهای شناخته شده ای توی وردپرس وجود داره؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.