انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

asemon


تاریخ عضویت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اضافه کردن کد به قسمت مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. تایید مدیر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. error دیتابیس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. اضافه کردن کد به قسمت مدیریت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. تایید مدیر سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. error دیتابیس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.