انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

lovefa


تاریخ عضویت
۹ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
4 سال, 8 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
lar
پیشه
lar
علایق
lar

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه عکس آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
  2. اپلود از کامپیوتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. اپلود از کامپیوتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. چگونگی قراردادن زمینه های دلخواه به جای تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  6. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  7. صفحه اضافه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  8. مشکلات قالب من آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  9. افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  10. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  11. مشکل html آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  12. رنگی شدن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  13. نصب نشدن پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. افزونه عکس آغازشده: ۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
  2. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. اپلود از کامپیوتر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  5. اپلود از کامپیوتر آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  6. صفحه اضافه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  7. مشکلات قالب من آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  8. افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  9. مشکل html آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  10. رنگی شدن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  11. نصب نشدن پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.