انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

lovefa


تاریخ عضویت
۹ آبان ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
1 سال, 10 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
lar
پیشه
lar
علایق
lar

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱ سال پیش
 2. اپلود از کامپیوتر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. اپلود از کامپیوتر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. چگونگی قراردادن زمینه های دلخواه به جای تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. صفحه اضافه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکلات قالب من آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 9. افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 11. مشکل html آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 12. رنگی شدن آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. نصب نشدن پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه عکس آغازشده: ۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱ سال پیش.
 2. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. اپلود از کامپیوتر آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. کپی کردن مثب سایت کپی شونده آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. اپلود از کامپیوتر آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 6. صفحه اضافه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. مشکلات قالب من آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. افزونه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 9. مشکل html آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 10. رنگی شدن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 11. نصب نشدن پوسته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.