انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

arashmanteghi


تاریخ عضویت
۱۸ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. بالا نیومدن بلاگ به خاطر وجود یه ارور آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. غیر فعال کردن نظرات در برگه خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  3. اولین تجربه در استفاده از پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. عدم نمایش پیوند ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. غیر فعال کردن نظرات در برگه خاص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. بالا نیومدن بلاگ به خاطر وجود یه ارور آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. اولین تجربه در استفاده از پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. عدم نمایش پیوند ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.