انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

softwareha


تاریخ عضویت
۲۴ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. درخواست قالب filehippo آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل در ستون ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. سوال در رابطه با هدر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. تغییر فونت کل پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. قرار دادن رتبه الکسا در فوتر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. افزونه پیشرفته آمار بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 9. آموزش فارسی سازی پوسته ی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. انجام رایگان فارسی سازی پوسته شما آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. راست چین کردن پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. زمان بندی برای تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. نداشتن فایل htaccess در هاست کمک... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. سوال درباره طراحی پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. چگونگی افزایش ورودی گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. نمایش دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. مشکل در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. افزونه تبلیغات متنی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. قالب برای سایت دانلودی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. فارسی کردن این قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 22. سایز قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. مشکل در رفتن به wordpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 24. در خواست پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 25. راهنما استفاده از این کد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. درخواست قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. درخواست قالب filehippo آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل در ستون ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. سوال در رابطه با هدر سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. تغییر فونت کل پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. قرار دادن رتبه الکسا در فوتر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. راست چین کردن پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. زمان بندی برای تبلیغات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. سوال درباره طراحی پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. نداشتن فایل htaccess در هاست کمک... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. چگونگی افزایش ورودی گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. نمایش دسته ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. مشکل در پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. افزونه تبلیغات متنی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. قالب برای سایت دانلودی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. فارسی کردن این قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. سایز قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. مشکل در رفتن به wordpress آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. در خواست پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. راهنما استفاده از این کد آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.