انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pelake68.ir


تاریخ عضویت
۲۴ آبان ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در نصب پوسته جدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل پوسته با پنل مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. یه مشکل اساسی... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. مشکل بزرگ بعد از آپدیت به 3.3---یکی کمک کنه... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل بعد از اپدیت به ورژن جدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل در قرار دادن غکس در وردپرس 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. کمک...ابزارک در فوتر... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. افزودن قابلیت ابزارک به پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. ساختن صفحه اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. ساختن صفحه مجزا... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. تغییر هدر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ساختن صفحه اول سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در نصب پوسته جدید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. یه مشکل اساسی... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل بزرگ بعد از آپدیت به 3.3---یکی کمک کنه... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در قرار دادن غکس در وردپرس 3.3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. کمک...ابزارک در فوتر... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. ساختن صفحه مجزا... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.