انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kobi


تاریخ عضویت
۹ آذر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل پایگاه داده در wp_ms_posts آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ابزارک پیشخوان (داشبورد ویجت) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در بی بی پرس به همراه وردپرس مولتی یوزر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. یک خطای آزار دهنده!!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. یک خطای آزار دهنده!!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پیاده کردن وردپرس شبکه بر روی چند سرور آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. افزونه های خاص مولتی یوزر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل پایگاه داده در wp_ms_posts آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. افزونه های خاص مولتی یوزر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. ابزارک پیشخوان (داشبورد ویجت) آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در بی بی پرس به همراه وردپرس مولتی یوزر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. یک خطای آزار دهنده!!! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. یک خطای آزار دهنده!!! آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. پیاده کردن وردپرس شبکه بر روی چند سرور آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.