انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

soroush003


تاریخ عضویت
۱۴ دی ۱۳۹۲ (۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ارور در قالب های وردپرس فانکیشن آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ارور در قالب های وردپرس فانکیشن آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ترجمه ی یک پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. بالا نیامدن ادیتور در وردپرس 3.8 آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 5. افزونه برای اضافه کردن نظرات برای بخش دلخواه؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 6. افزونه ی پروفایل سازی؟؟؟ هست؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 7. افزونه ای برای نمایش پروفایل هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 8. تغییر سایز تصویر شاخص در پلاگین سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. بالا نیامدن ادیتور در وردپرس 3.8 آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. افزونه ای برای نمایش پروفایل هست؟ آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 3. افزونه ی پروفایل سازی؟؟؟ هست؟؟؟ آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 4. ارور در قالب های وردپرس فانکیشن آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ارور در قالب های وردپرس فانکیشن آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ترجمه ی یک پلاگین آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 7. افزونه برای اضافه کردن نظرات برای بخش دلخواه؟؟؟ آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 8. تغییر سایز تصویر شاخص در پلاگین سایتم آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.