انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

PC4IR


تاریخ عضویت
۲۲ آذر ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل ادامه مطلب در وردپرس 3.3.1 ادامه داره! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. مشکل دسته بندی مطالب در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. درخواست ویرایش قالب دانلودها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. مشکل با درج در ادامه مطلب در نگارش جدید 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل دسته بندی مطالب در وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل با درج در ادامه مطلب در نگارش جدید 3.3 آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.