انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

irantaze


تاریخ عضویت
۲۶ آذر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Iran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل هدر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. ایجاد یک فروم در صفحه اصلی وب سایت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشکل هدر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. ایجاد صفحه برای کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در ورود به پنل مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. به جای لینک مطالب لینک سایت ایندکس می شه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. سیستم عضویت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. مشکل متنهای فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل با کد محبوبیت گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. مشکل با قالب پی سی لاین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. صفحه نخست اختصاصی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. مشکل قرارگیری عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. مشکلات سئو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. مشکل با postviews آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. نمایش ندادن یک مطلب در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. مشکل ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. عدم انتشار یک پست در صفحه ی اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. وسط قرار گرفتن ابزارکها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 20. مشکل ابزارک و کد اشتراک گذاری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. قرارگیری محل فروشگاه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 22. ارور header نامعتبر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل هدر سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل هدر سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ایجاد صفحه برای کاربران آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل در ورود به پنل مدیریت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. سیستم عضویت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل متنهای فارسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل با کد محبوبیت گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. مشکل با قالب پی سی لاین آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. صفحه نخست اختصاصی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. مشکل قرارگیری عکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. مشکلات سئو آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. مشکل با postviews آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. وسط قرار گرفتن ابزارکها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. مشکل ادامه مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. مشکل ابزارک و کد اشتراک گذاری آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. قرارگیری محل فروشگاه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 18. ارور header نامعتبر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.