انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamid49


تاریخ عضویت
۲۸ آذر ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. خطا در عکس های ایندکس ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. بالا نیامدن عکس های قالب در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. بالا نیامدن عکس های قالب در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. بالا نیامدن صفحه اصلی پس از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 5. بالا نیامدن ادمین و دشواری تشخیص مشکل آن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. بالا نیامدن ادمین و دشواری تشخیص مشکل آن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. بالا نیامدن سایت در اثر نصب قالب جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 8. وارد کردن گالری برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. گذاشتن آیکون برای پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. بکاپ گیری از وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. بادی پرس در کنار وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. فروم خوب برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. چطور می تونم هدر و پس زمینه رو در این قالب عوض کنم ؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. حذف وردپرس و نصب دوباره آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. مشکل در ورود آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. کد مورد نیاز آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. ویرایشگر متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. بالا نیامدن صفحه اصلی پس از نصب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
 2. بالا نیامدن سایت در اثر نصب قالب جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. خطا در عکس های ایندکس ! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. بالا نیامدن عکس های قالب در صفحه اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. بالا نیامدن عکس های قالب در صفحه اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 6. بالا نیامدن ادمین و دشواری تشخیص مشکل آن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. بالا نیامدن ادمین و دشواری تشخیص مشکل آن آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 8. وارد کردن گالری برای وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. گذاشتن آیکون برای پست ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. بکاپ گیری از وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. بادی پرس در کنار وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. فروم خوب برای وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. چطور می تونم هدر و پس زمینه رو در این قالب عوض کنم ؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. حذف وردپرس و نصب دوباره آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 15. مشکل در ورود آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 16. کد مورد نیاز آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 17. ویرایشگر متن آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.