انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

prgame


تاریخ عضویت
۱۲ دی ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. سفید شدن صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. درخواست تابع و یک مشکل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. 2 مشکل در قالبم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در عنوان مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. عوض کردن متن تبلیغات متنی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. ایجاد زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. کسی میتونه تبلیغات رو برداره از روی قالب؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. چگونه میتونم یه اطلاعیه بالای سایتم بزنم که ثابت باشه. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. اصلاح قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. قسمت دانلود قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. چگونه در این قسمت چیزی بنویسم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. اپلود سریع آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. اضافه کردن خودکار آرم به عکس هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 15. کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. سفید شدن صفحه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. درخواست تابع و یک مشکل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. 2 مشکل در قالبم آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در عنوان مطالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. عوض کردن متن تبلیغات متنی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. کسی میتونه تبلیغات رو برداره از روی قالب؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. ایجاد زمینه دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. چگونه میتونم یه اطلاعیه بالای سایتم بزنم که ثابت باشه. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. قسمت دانلود قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. اصلاح قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 11. چگونه در این قسمت چیزی بنویسم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. مشکل در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. اپلود سریع آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.