انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

birahm


تاریخ عضویت
۸ تیر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. وجود نداشتن هیچ عکسی در پرونده چند رسانه ای و تغییر کرد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشگل به روز رسانی به 2.8.3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  3. گرفتاری با 2.8 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشگل به روز رسانی به 2.8.3 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  2. گرفتاری با 2.8 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.