انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

plusus


تاریخ عضویت
۲۵ دی ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل حین راه اندازی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل حین راه اندازی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. کمک برای نصب وردپرس روی هاست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. کمک فوری برای حل مشکل فید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. قرار دادن تصویر شاخص در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. مشکل در خبر خوان RSS سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشکل در RSS سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. مشکل در کد سایت - لطفا به من کمک کنید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل حین راه اندازی وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. کمک برای نصب وردپرس روی هاست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل حین راه اندازی وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل در RSS سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. قرار دادن تصویر شاخص در پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل در خبر خوان RSS سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. مشکل در کد سایت - لطفا به من کمک کنید. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.