انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

faramarz2


تاریخ عضویت
۲۸ دی ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ساخت سایت فروشگاه بین المللی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل با تاریخ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. قرار دادن مطالب دسته ای خاص در برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ساخت سایت ارز آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در وبمستر گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. کمک در کد ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. قرار دادن صفحه جدا برای دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. گزاشتن شرت کد در زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. موضوع جامع بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو (SEO) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 10. مشکل با Syntax Highlighter آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل عجیب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. مشکل با تصاویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. ساخت زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. چطوری میتونم دکمه گوگا پلاس رو اضافه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. چگونه میتوانم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل در الکسا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. چگونه میتوانم یک اسلایدر چرخشی بسازم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. مشکل درون صفحات سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. نبودن قالب درون پوشه themes آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. مشکل با htacsses آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. مشکل3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 22. مشکل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 23. مشکل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. چطوری میتونم یه پست ویژه بزنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 25. سوال درباره ی افزونه ی post views آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. مشکل در eShop آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. مشکل در eShop آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. مشکل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 29. پلاگین برای عضویت؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 30. تغییر در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 31. چطوری میتونم ساید بار هارو اضافه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 32. چطوری میتونم قسمت ها قرار گیری ابزارک هارو اضافه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 33. چگونه میتونم از توی خود ورد پرس از کل پلاگین هاو.. بکاپ ب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 34. مشکل با wpshop آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 35. مشکل با اپلود تصویر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ساخت سایت فروشگاه بین المللی آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل با تاریخ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. قرار دادن مطالب دسته ای خاص در برگه ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. ساخت سایت ارز آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در وبمستر گوگل آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. کمک در کد ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. قرار دادن صفحه جدا برای دسته ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. گزاشتن شرت کد در زمینه دلخواه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. مشکل با Syntax Highlighter آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. مشکل عجیب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل با تصاویر شاخص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. ساخت زمینه دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. چطوری میتونم دکمه گوگا پلاس رو اضافه کنم؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. چگونه میتوانم؟ آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 15. مشکل در الکسا آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. چگونه میتوانم یک اسلایدر چرخشی بسازم؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. مشکل درون صفحات سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 18. نبودن قالب درون پوشه themes آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 19. مشکل با htacsses آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 20. مشکل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 21. مشکل3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 22. مشکل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 23. چطوری میتونم یه پست ویژه بزنم؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 24. مشکل در eShop آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 25. چطوری میتونم ساید بار هارو اضافه کنم؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 26. مشکل در eShop آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 27. مشکل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 28. تغییر در پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 29. چطوری میتونم قسمت ها قرار گیری ابزارک هارو اضافه کنم؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 30. چگونه میتونم از توی خود ورد پرس از کل پلاگین هاو.. بکاپ ب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 31. مشکل با اپلود تصویر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 32. مشکل با wpshop آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.