انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Bikhob


تاریخ عضویت
۲۲ تیر ۱۳۸۸ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. کدام تغییر برای اضافه کردن حاشیه توضیح تصاویر؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نشان دادن افقی آرشیو موضوعی و تاریخی و منوی باز شونده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. پوسته خام برای طراحی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. وردپرس یا دیتالایف انجین آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. این قالب ها فارسی شده اند؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  6. لینک بدون http هم درست کار کند آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. کدام تغییر برای اضافه کردن حاشیه توضیح تصاویر؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. نشان دادن افقی آرشیو موضوعی و تاریخی و منوی باز شونده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. این قالب ها فارسی شده اند؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  4. لینک بدون http هم درست کار کند آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.