انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Bikhob


تاریخ عضویت
۲۲ تیر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. کدام تغییر برای اضافه کردن حاشیه توضیح تصاویر؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نشان دادن افقی آرشیو موضوعی و تاریخی و منوی باز شونده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. پوسته خام برای طراحی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. وردپرس یا دیتالایف انجین آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. این قالب ها فارسی شده اند؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  6. لینک بدون http هم درست کار کند آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. کدام تغییر برای اضافه کردن حاشیه توضیح تصاویر؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. نشان دادن افقی آرشیو موضوعی و تاریخی و منوی باز شونده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. این قالب ها فارسی شده اند؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  4. لینک بدون http هم درست کار کند آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.