انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

abiposhan


تاریخ عضویت
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخواست افزونه wb-ajax-dewplayer با پرداخت هزینه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. چند مشکل درپوسته سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. مشکل در تاریخ شمسی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. 3مشکل در پوسته سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. چند مشکل درپوسته سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. مشکل در تاریخ شمسی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. 3مشکل در پوسته سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.