انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

carrow


تاریخ عضویت
۲۸ تیر ۱۳۸۸ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ترتیب قرار گیری پیوندها براساس بروز شدن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نصب نشدن چند افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. استفاده بالا مموری در ورپرس ۲.۸ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. مشکل در عضویت کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. خارج شدن مداوم از داشبورد آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. پاک نشدن افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. مشکل برچسب ها در ورژن 2.8 وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. مشکل جاوا با ۲.۸.۱ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ترتیب قرار گیری پیوندها براساس بروز شدن آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. نصب نشدن چند افزونه آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل در عضویت کاربران آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. پاک نشدن افزونه ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مشکل جاوا با ۲.۸.۱ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.