انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pianist13


تاریخ عضویت
۱ مرداد ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
pianist13

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم نمایش دیدگاه در قالب پیش فرض آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نمی تونم تصاویر بند انگشتی اضافه کنم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. تغییرات اساسی درون قالب >>> 4 سوال آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. قرار دادن لود در اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نحوه راه اندازی وردپرس مالتی یوزر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. مشکل عدم نمایش عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 7. چند سوال ؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل با فارسی سازی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. عدم نمایش دیدگاه در قالب پیش فرض آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نمی تونم تصاویر بند انگشتی اضافه کنم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. تغییرات اساسی درون قالب >>> 4 سوال آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. چند سوال ؟؟؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل با فارسی سازی وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.