انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pianist13


تاریخ عضویت
۱ مرداد ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
pianist13

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم نمایش دیدگاه در قالب پیش فرض آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نمی تونم تصاویر بند انگشتی اضافه کنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. تغییرات اساسی درون قالب >>> 4 سوال آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. قرار دادن لود در اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نحوه راه اندازی وردپرس مالتی یوزر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. مشکل عدم نمایش عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. چند سوال ؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل با فارسی سازی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. عدم نمایش دیدگاه در قالب پیش فرض آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. نمی تونم تصاویر بند انگشتی اضافه کنم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. تغییرات اساسی درون قالب >>> 4 سوال آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. چند سوال ؟؟؟؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. مشکل با فارسی سازی وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.