انجمن


عدم نمایش دیدگاه در قالب پیش فرض  (۷ نوشته)

 • pianist13

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۰:۵۰

  در قالب پیش فرض این مشکل رو دارم در تمام بروزر ها

  ببینید عکسش : http://pianist.persiangig.com/image/untitled.JPG
  نمیشه دیدگاه رو گزاشت
  نام و ایمیل و وبلاگ مشکلی نداره ولی ...

  کد ها رو هم دست نزدم
  چون بلد نیستم

  ممنون

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۵

  اگر دست نزدیک همینطوریش مشکلی نداره!
  یکبار دیگر پوسته رو دریافت کنید و آزمایش کنید. بازهم جواب نداد افزونه‌هارو غیرفعال کنید.
  اگر بازهم جواب نداد، فایل comments.php رو پاک کنید تا از template پیش‌فرض وردپرس استفاده کنه.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  pianist13 - Saeed Fard
 • pianist13

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۷:۰۲

  همچنان پا برجاست

  ادرس سایت من :http://bushehrmusic.ir

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۰:۲۲

  فایل، comments.php رو باز کنید و بدنبال خط:
  <p><textarea tabindex="4" rows="10" cols="58" id="comment" name="comment" style="visibility: hidden;"></textarea></p>
  بگردید و با:
  <p><textarea style="visibility: hidden;" name="comment" id="comment" cols="58" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>
  جایگزین کنید.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  pianist13 - Saeed Fard
 • pianist13

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۲:۴۴

  <?php
  /**
   * The template for displaying Comments.
   *
   * The area of the page that contains both current comments
   * and the comment form. The actual display of comments is
   * handled by a callback to twentyten_comment which is
   * located in the functions.php file.
   *
   * @package WordPress
   * @subpackage Twenty_Ten
   * @since Twenty Ten 1.0
   */
  ?>
  
  			<div id="comments">
  <?php if ( post_password_required() ) : ?>
  				<p class="nopassword"><?php _e( 'This post is password protected. Enter the password to view any comments.', 'twentyten' ); ?></p>
  			</div><!-- #comments -->
  <?php
  		/* Stop the rest of comments.php from being processed,
  		 * but don't kill the script entirely -- we still have
  		 * to fully load the template.
  		 */
  		return;
  	endif;
  ?>
  
  <?php
  	// You can start editing here -- including this comment!
  ?>
  
  <?php if ( have_comments() ) : ?>
  			<h3 id="comments-title"><?php
  			printf( _n( 'One Response to %2$s', '%1$s Responses to %2$s', get_comments_number(), 'twentyten' ),
  			number_format_i18n( get_comments_number() ), '<em>' . get_the_title() . '</em>' );
  			?></h3>
  
  <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through? ?>
  			<div class="navigation">
  				<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older Comments', 'twentyten' ) ); ?></div>
  				<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
  			</div> <!-- .navigation -->
  <?php endif; // check for comment navigation ?>
  
  			<ol class="commentlist">
  				<?php
  					/* Loop through and list the comments. Tell wp_list_comments()
  					 * to use twentyten_comment() to format the comments.
  					 * If you want to overload this in a child theme then you can
  					 * define twentyten_comment() and that will be used instead.
  					 * See twentyten_comment() in twentyten/functions.php for more.
  					 */
  					wp_list_comments( array( 'callback' => 'twentyten_comment' ) );
  				?>
  			</ol>
  
  <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through? ?>
  			<div class="navigation">
  				<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older Comments', 'twentyten' ) ); ?></div>
  				<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
  			</div><!-- .navigation -->
  <?php endif; // check for comment navigation ?>
  
  <?php else : // or, if we don't have comments:
  
  	/* If there are no comments and comments are closed,
  	 * let's leave a little note, shall we?
  	 */
  	if ( ! comments_open() ) :
  ?>
  	<p class="nocomments"><?php _e( 'Comments are closed.', 'twentyten' ); ?></p>
  <?php endif; // end ! comments_open() ?>
  
  <?php endif; // end have_comments() ?>
  
  <?php comment_form(); ?>
  
  </div><!-- #comments -->

  اقاق مصطفی توی کد این متن نیست !

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ - ۲۳:۴۹

  افزونه‌ی خاصی استفاده نمی‌کنید؟
  یا فایل Style.css رو باز کنید و بدنبال:
  visibility: hidden;
  بگردید، اگر بود با:
  visibility: visible;
  تغییرش بدین! اگرهم نبود، توی همون فایل به دنبال:
  id="comment"
  بگردین و مقدار:
  visibility: visible;
  رو بهش بدین.

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Saeed Fard - pianist13
 • pianist13

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۷
  تشکر شده: ۲ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۲:۰۵

  آقا مصطفی دست شما درد نکنه حل شد

  ممنونم

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها