انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

paradisco


تاریخ عضویت
۳ آذر ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ارور Not Acceptable آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. ابزارک ها!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. مشكل در ارسال مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. انتقال فالهای ورد‍رس از یک هاست به هاست دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 6. مشکل با API key. کمک کنید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. يكي كمك كنه. پيجهائي كه ميسازم ارور 404 ميده. آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ارور Not Acceptable آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. ابزارک ها!!! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. انتقال فالهای ورد‍رس از یک هاست به هاست دیگر آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. مشکل با API key. کمک کنید. آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. يكي كمك كنه. پيجهائي كه ميسازم ارور 404 ميده. آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.