انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Ali72020


تاریخ عضویت
۱۷ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
تهران
پیشه
مغازه دار
علایق
کامپیوتر

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. کش اینترنت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. کمک برای آپلود و نصب ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. مشکل بعد از آپدیت 3.4 فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. حذف برچسپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. حذف برچسپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. مشکل بعد از آپدیت به وردپرس 3.4 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. قالب سایت خبری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. منوی بازشو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. نحوه کار با افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. میخوام یک منوی بازشو درست کنم. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. فهرست بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. درخواست اسلاید شو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. هک سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. پوسته میمبو فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. قالب سایت ایران ویج آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 17. قالبی مثل این سراق دارید لطفا" راهنمایی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. قالب سایت ایران ویج آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. errorپوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. مشکل ورود به پیشخوان هرکی می دونه لطفا" زوتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. مشکل آدرس سایت لطفا" هرکی بلده زود تر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. مشکل بعد نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. کش اینترنت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. حذف برچسپ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. حذف برچسپ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. قالب سایت خبری آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. نحوه کار با افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. منوی بازشو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. فهرست بندی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. درخواست اسلاید شو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. پوسته میمبو فارسی آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. قالب سایت ایران ویج آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. قالبی مثل این سراق دارید لطفا" راهنمایی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. قالب سایت ایران ویج آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. errorپوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. مشکل ورود به پیشخوان هرکی می دونه لطفا" زوتر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. مشکل آدرس سایت لطفا" هرکی بلده زود تر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. مشکل بعد نصب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.