انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

omid_r


تاریخ عضویت
۱۸ اسفند ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
دارم طراح میشم ...

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. استفاده از یک پوشه برای رسانه دو سایت وردپرسی! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل در استفاده از translate.wp-persian.com آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. افزونه یا آموزش برای رفع باگها و افزایش امنیت سایت؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. ایجاد یک منو با امکان نمایش فایل PHP در منوبار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. وردپرس 3.6 فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. ویرایش منو های زیر هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. بک آپ گرفتن از ورد پرس (Backup) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. جایگزین کردن هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. ویرایش قالب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. استفاده از یک پوشه برای رسانه دو سایت وردپرسی! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در استفاده از translate.wp-persian.com آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. ایجاد یک منو با امکان نمایش فایل PHP در منوبار آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. افزونه یا آموزش برای رفع باگها و افزایش امنیت سایت؟! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. ویرایش منو های زیر هدر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. بک آپ گرفتن از ورد پرس (Backup) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. جایگزین کردن هدر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. ویرایش قالب وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.