انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kabiin


تاریخ عضویت
۱۹ اسفند ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با یه فونت خاص در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. فارسی کردن پیغام نظر شما باید توسط مدیر ثبت شود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نشون ندادن نوشته های که در تگ H1 هستن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. اموزش به روز رسانی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. استفاده از یه فونت خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل با قالب گالری eGallery آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. باکس تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. حذف تبلیغاتی پیش فرض در قالب ITBLOGS آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. نبودن تصویر شاخص در بعضی پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. حذف تبلیغاتی پیش فرض در قالب ITBLOGS آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل با یه فونت خاص در قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. فارسی کردن پیغام نظر شما باید توسط مدیر ثبت شود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. نشون ندادن نوشته های که در تگ H1 هستن آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. اموزش به روز رسانی وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. استفاده از یه فونت خاص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل با قالب گالری eGallery آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. باکس تصویر شاخص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. نبودن تصویر شاخص در بعضی پوسته ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.