انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

farsizirnevis


تاریخ عضویت
۲۱ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. یه ادرسی پایین سایتم نوشته شده نمی تونم پاکش کنم .....! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. یکی برام افزونه بازدید از پ=ست ها رو نصب کنه // خواهشا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. کمک در مورد قالب ... ضروری... آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. کسی هست برام وردپرس رو نصب کند آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. میخوام با یکی از طریق یاهو حرف بزنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. یه ادرسی پایین سایتم نوشته شده نمی تونم پاکش کنم .....! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. یکی برام افزونه بازدید از پ=ست ها رو نصب کنه // خواهشا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. کسی هست برام وردپرس رو نصب کند آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. کمک در مورد قالب ... ضروری... آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. کسی هست برام وردپرس رو نصب کند آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 6. میخوام با یکی از طریق یاهو حرف بزنم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.