انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ilgar


تاریخ عضویت
۲۶ مرداد ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. هاست بدون my sql 5 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. تغییر فونت در پوسته صحیفه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مکشل با قالب WowWay-Theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. تغيير رنگ قالب/تغيير قالب به انتخاب كاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. مشکل ورود به پنل مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. خراب لود شدن پیشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. خراب لود شدن پیشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. موضوع جامع بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو (SEO) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 9. 2 پیوند یکتا برای 1 نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. فایلی که نوشته توش وجود داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 11. تایپ فرمول‌های ریاضی در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. ارور بعد از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. این ماله هکه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. آموزش وردپرس چند سایته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. مشكل با ساخت سايت جديد و ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. wp-jalali روی پوسته انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. برای این که thumpnaile تو صفحه اول این پوسته بیاد باید چه کار آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 18. تاپیک قالبهای خبری وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 19. کمک پاک شدن در هنگام عوض کردن سرور آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. صفحه انتخاب زبان آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 21. ارسال فلش کار نمی کنه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. جستجوی بد آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 23. از چپ به راست از راست به چپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. چرا ثبت نقشه سایت رو قفل کردی؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 25. ثبت نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. گالری آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. اپلود عکس بدون استفاده از فلش آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 28. فلش پلیرم کار نمی کنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 29. جستجوی بد آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 30. نظر خراب یا حمله هکری؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 31. هک (ایمنی) آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 32. موتور جستجو! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 33. انتقال عکس از سایت دیگر به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 34. مشکل بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 35. وبلاگ چند زبانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 36. fatal error آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. تغییر فونت در پوسته صحیفه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. خراب لود شدن پیشخوان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. هاست بدون my sql 5 آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. خراب لود شدن پیشخوان آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. وبلاگ چند زبانه آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. 2 پیوند یکتا برای 1 نوشته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. فایلی که نوشته توش وجود داره؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. ارور بعد از نصب آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 9. این ماله هکه؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. آموزش وردپرس چند سایته آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 11. برای این که thumpnaile تو صفحه اول این پوسته بیاد باید چه کار آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. wp-jalali روی پوسته انگلیسی آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 13. کمک پاک شدن در هنگام عوض کردن سرور آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. صفحه انتخاب زبان آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 15. جستجوی بد آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 16. از چپ به راست از راست به چپ آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 17. چرا ثبت نقشه سایت رو قفل کردی؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 18. ثبت نقشه سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 19. گالری آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 20. اپلود عکس بدون استفاده از فلش آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 21. فلش پلیرم کار نمی کنه آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 22. جستجوی بد آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 23. نظر خراب یا حمله هکری؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 24. هک (ایمنی) آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 25. موتور جستجو! آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 26. انتقال عکس از سایت دیگر به وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 27. مشکل بند انگشتی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 28. fatal error آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.