انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamidy


تاریخ عضویت
۱۳ فروردین ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
کرمانشاه
پیشه
بی کار
علایق
ورد پرس

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چند تکه کردن فیلد زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. درخواست کمک. فوری لطفا دوستان گرامی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. گلچین دلخواه و زمینه دلخواه چیست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. نحوه مدیریت زمینه های دلخواه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. درخواست یک کد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  6. ایجاد شرط برای زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. درخواست کمک. فوری لطفا دوستان گرامی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. درخواست یک کد آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.