انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Farhad989


تاریخ عضویت
۱۷ فروردین ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
6 سال, 3 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با افزونه wp-jalali در قسمت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. تبدیل html به wp آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل با آپلود در پرونده چندرسانه ای آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. فضای هاست و Cash وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. افزونه‌ای کامل برای Search آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ارور گرفتن از comment آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. پلاگین برای ثبت نام در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. وردپرس انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. درگ نشدن ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. ساخت عضویت برای سایت و جلوگیری از خواندن مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. تغییر قالب کامنت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. کمک فوری WordPress database error آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. کمک فوری WordPress database error آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. کمک فوری کمک..... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. مطالب متفاوت زیر پست‌های متفاوت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. فهرست متفاوت دز دسته های متفاوت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. سایدبار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. سایدبار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. جلوگیری از کپی کردن لینک عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. جلوگیری از کپی کردن لینک عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 23. کوتاه کردن لینک مانند نارنجی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با افزونه wp-jalali در قسمت نظرات آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 2. تبدیل html به wp آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشکل با آپلود در پرونده چندرسانه ای آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. فضای هاست و Cash وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. افزونه‌ای کامل برای Search آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ارور گرفتن از comment آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. پلاگین برای ثبت نام در سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. وردپرس انگلیسی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. درگ نشدن ابزارک ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. فهرست متفاوت دز دسته های متفاوت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. کمک فوری WordPress database error آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. کمک فوری WordPress database error آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. کمک فوری کمک..... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. مطالب متفاوت زیر پست‌های متفاوت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. پلاگین آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. نصب وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. سایدبار آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 18. سایدبار آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 19. جلوگیری از کپی کردن لینک عکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 20. جلوگیری از کپی کردن لینک عکس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 21. کوتاه کردن لینک مانند نارنجی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.