انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

AMIRWWE619


تاریخ عضویت
۲۹ شهریور ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. صفحه سفید و ارور deprecated آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نصب وردپرس دیگر در ساب دومین آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. طریقه پست ثابت ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. Nothing found for Wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. مشكل سايت بعد از آپديت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. پیوند یکتا اخنصاصی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تغییر لینک موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشكل با Google SiteMap آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. پست فقط در موضوع خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. نغيير كلمه دنباله آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. صفحه سفید و ارور deprecated آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نصب وردپرس دیگر در ساب دومین آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. Nothing found for Wp-admin آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. مشكل سايت بعد از آپديت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. پیوند یکتا اخنصاصی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 6. تغییر لینک موضوعات آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشكل با Google SiteMap آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. نغيير كلمه دنباله آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. پست فقط در موضوع خاص آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.