انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alireza1700


تاریخ عضویت
۲۲ فروردین ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. لطفا برای انتشار وردپرس فارسی 3.6 همه اینجا را امضا کنند آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. کمک فوری:فعال سازی آپلود از طریق ftp آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. طراحی رایگان و اختصاصی پوسته وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. مشکل با درون ریزی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل با عکس نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. دیر عمل کردن تغییرات وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. فارسی سازی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. طراحی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. کمک فوری:فعال سازی آپلود از طریق ftp آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل با درون ریزی آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل با عکس نظرات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. دیر عمل کردن تغییرات وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. فارسی سازی قالب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. طراحی قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.